Home  »  ENBOAgenda   »   Expertmeeting Nationaal Programma Bodem en Ondergrond

Expertmeeting Nationaal Programma Bodem en Ondergrond

Het ministerie van IenW heeft het initiatief genomen om het programma Bodem en Ondergrond te ontwikkelen, samen met medeoverheden, andere departementen, deskundigen en stakeholders. De ambitie is om de hoofdlijnen in september op te leveren en medio 2024 het programma vast te stellen. De expertsessie is hiervoor een belangrijke stap. In de sessie willen graag uw kritische blik op de eerste ideeën en willen graag uw kennis, ervaring en ideeën benutten. Daarmee wordt het programma sterker en sluit het beter aan op waar vanuit verschillende opgaves (denk aan vitale bodems, landbouw, klimaat) en verschillende overheden behoefte aan is.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.