Home  »  ENBOAgenda   »   Grip krijgen op lood in Bodem – Problemen en Oplossingen

Grip krijgen op lood in Bodem – Problemen en Oplossingen

Achtergrond
Lood komt vaak voor in onze bodems, met name in stedelijke gebieden, en wordt vaak gekenmerkt door een diffuus verontreinigingspatroon. Omdat lood een immobiele verontreiniging is, blijft het lange tijd in de bovenste bodems. Het gevolg is dat de bevolking die daar woont, vooral kinderen, gemakkelijk in contact kan komen met loodhoudend bodemmateriaal. Het is algemeen bekend dat een lage chronische blootstelling aan lood verschillende ontwikkelings- en gedragsproblemen bij kinderen kan veroorzaken, waaronder een verminderd IQ en concentratievermogen, hyperactiviteit, verminderde groei en slapeloosheid bij leerproblemen.

Doel van het webinar
Tijdens dit webinar willen we het gesprek aangaan tussen beleidsmakers, wetenschappers, praktijkmensen en andere belanghebbenden over de risico’s van blootstelling aan lood in de bodem. Wat weten we hiervan en hoe kunnen we die kennis in de praktijk toepassen om nadelige effecten, vooral voor kinderen, te minimaliseren?
In het eerste deel van dit webinar presenteren onderzoekers de stand van zaken met betrekking tot het loodprobleem, namelijk het inschatten van de risico’s van lood in de bodem. In het tweede deel van dit webinar ligt de focus op oplossingen. Hiertoe worden drie casestudies gepresenteerd die mogelijke oplossingen illustreren voor het omgaan met de risico’s van blootstelling aan lood voor inwoners. Deelnemers aan dit webinar krijgen de kans om te communiceren met de sprekers tijdens Q&A-momenten en nieuwe inzichten en ervaringen op te doen uit verschillende regio’s en landen.


Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.