Home  »  ENBOAgenda   »   Grondwater en Omgevingswet in de praktijk gebracht! Verandert er nu wel zo veel?

Grondwater en Omgevingswet in de praktijk gebracht! Verandert er nu wel zo veel?

Wat gaat er veranderen met de komst van de Omgevingswet of verandert er niet veel? We willen graag verder op dit onderwerp ingaan aan de hand van een aantal presentaties vanuit verschillende invalshoeken.

Doelgroep
We richten ons op iedereen die geïnteresseerd is in de vraag wat de veranderende wetgeving betekent voor het omgaan met grondwaterverontreiniging. Of je nu werkt voor het bedrijfsleven of voor de overheid, vanuit de watersector of vanuit het bodemveld, deze middag is ook voor jou bedoeld.
Doel bijeenkomst
Een belangrijk deel van deze middag is bedoeld om duidelijkheid te geven: wat gaat er veranderen, wat is daarvan al zeker en wat staat nog niet vast? We zijn benieuwd wat straks de relatie met de KRW (Kaderrichtlijn Water) wordt: wat wordt vanuit de KRW voorgeschreven en welke beleidsvrijheid kent de bevoegde overheid? Welke gevolgen heeft dat straks voor de praktijk? Wordt er straks helemaal geen grondwater meer gesaneerd, of juist heel veel? En hoe moet je daar nu op anticiperen?
 
Kijk hier voor meer informatie. Noteer je de datum alvast in je agenda?