Home  »  ENBOAgenda   »   Heel Holland Zakt heeft dit jaar een nieuwe naam: het Veenomeen!

Heel Holland Zakt heeft dit jaar een nieuwe naam: het Veenomeen!

De naam ‘Heel Holland Zakt’ werd op verzoek van het netwerk aangepast, zodat de scope voorbij de westelijke provincies van ons land reikt. Op het Veenomeen gaat de aandacht uit naar de resultaten die er het afgelopen jaar zijn geboekt rondom het beheersbaar omgaan met bodemdaling door slappe klei- en veenbodems in stedelijk en landelijk gebied.


Klik hier voor het programma en aanmelden.