Home  »  ENBOAgenda   »   Historische ecologie van de Nederlandse landschappen – Rivierengebied

Historische ecologie van de Nederlandse landschappen – Rivierengebied

Tijdens acht middagen met steeds drie presentaties maken we voor tal van Nederlandse landschapstypen en ecosystemen de balans op van de stand van het historisch-landschapsecologisch onderzoek. Ook bekijken we welke mogelijkheden deze aanpak biedt voor beleid, inrichting en beheer.

Historische ecologie rivierlandschappen
Al vele honderdduizenden jaren wordt het midden van Nederland gedomineerd door grote rivieren en de landschappen die langs deze rivieren zijn ontstaan. Vanwege het voedselrijke en zeer gevarieerde milieu vormden deze rivierlandschappen al vanaf de steentijd een aantrekkelijk woongebied voor mensen. Aanvankelijk waren de bewoners nog sterk afhankelijk van de dynamiek van de rivieren en de talrijke overstromingen die deze met zich meebracht. Vanaf de volle middeleeuwen zorgde de bedijking ervoor dat het rivierenlandschap steeds beter kon worden ontwaterd en daardoor ook meer vlakdekkend kon worden ontgonnen. Omdat dit langs elke rivier weer anders gebeurde, ontstond een rijk gevarieerd historisch rivierenlandschap dat Europees gezien tot de meest karakteristieke landschappen behoort dat Nederland rijk is.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.