Home  »  ENBOAgenda   »   Introductie en informatiesessie model uitvoeringsplan tijdelijke uitname

Introductie en informatiesessie model uitvoeringsplan tijdelijke uitname

Omdat de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) op 1 januari 2024 in werking zijn getreden, is ook direct (dus zonder overgangstermijn) de nieuwe Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk2022) in werking. Dat betekent o.a. voor de activiteit graven dat je conform de herziene versie van SIKB BRL 7000 richtlijnen en bijbehorende protocollen de werkzaamheden moet uitvoeren. Met ingang van 1 januari 2024 is er een nieuwe versie 7.0 van de BRL (met protocollen van kracht. Er geldt een overgangstermijn voor de BRL (niet voor de wet) tot 31 december 2025. Tot dat moment kun je met de huidige 6.0 versie doorwerken, echter wel met een nieuw Wijzigingsblad om aan te sluiten op de nieuwe wet- en regelgeving.

Om iedereen die te maken heeft met tijdelijke uitname van grond op de hoogte te brengen van het nieuwe protocol BRL 7007 en het model uitvoeringsplan tijdelijke uitname van grond is er op dinsdag 27 februari 2024 om 13.30 uur een digitale informatiesessie. Deze sessie wordt georganiseerd door de vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer onderdeel van Bouwend Nederland in samenwerking met SIKB. Deze sessie kan iedereen gratis bijwonen na aanmelden via deze link.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.