Home  »  ENBOAgenda   »   Kansen voor het aanvullen van het structurele grondwatertekort

Kansen voor het aanvullen van het structurele grondwatertekort

We denken vaak dat er water genoeg is in ons land, maar onder onze voeten neemt het grondwater snel af. We zijn heel goed geworden in water afvoeren, maar we moeten nu leren om water ook vast te houden. Als je naar de stand van de rivieren kijkt, dan zou je het niet zeggen, maar winbaar zoet grondwater wordt een schaars artikel. De oorzaken hiervoor kun je soms wel aanpakken, maar de grote factoren zoals de klimaatverandering lijken onomkeerbaar en daarom wordt grondwatertekort op termijn een issue. Er zijn momenteel honderden (!) initiatieven op het gebied van verdroging en vernatting in Nederland. Maar die dragen onvoldoende bij aan het opheffen van het tekort.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.