Home  »  ENBOAgenda   »   Kennisbijeenkomst Bodemenergie

Kennisbijeenkomst Bodemenergie

Bodemenergie heeft de potentie om ruim een kwart van de gebouwde omgeving te verduurzamen met een uitstekende maatschappelijke business case. Om verschillende redenen blijft de praktijk nog achter bij deze potentie. Eén van die redenen is een gefragmenteerde kennisinfrastructuur en daarmee een ontbrekende gemeenschappelijke kennisbasis voor publieke en private spelers. Maar dat gaat nu veranderen!

Na de uitgebreide en zorgvuldige gezamenlijke publiek-private verkenning en kwartiermakers-fase in de afgelopen periode organiseren Kennisplatform Bodemenergie en het Intermediair Kennisnetwerk Bodemenergie een eerste gezamenlijke netwerkbijeenkomst in Utrecht om het onafhankelijke Kenniscentrum Bodemenergie af te trappen en vorm te geven.

Op maandagmiddag 20 november:

    • Blikken we met de trekkers en de kwartiermaker vooruit, op de toekomst van de kennisontwikkeling en kennisdeling voor bodemenergie;
    • Presenteren onderzoekers van CE-Delft de uitkomsten van de maatschappelijke kosten-en-batenanalyse bodemenergie en stellen we gezamenlijk de waarde daarvan vast voor de rol van bodemenergie in de energietransitie;
    • Staan we gezamenlijk stil bij de vraag welke kennis nodig is om de potentie van bodemenergiesystemen te verzilveren;
    • Actualiseren en prioriteren we onze (gezamenlijke) KENNISAGENDA: Belangrijk is dat actuele en gevalideerde kennis voor iedereen, dus voor verschillende doelgroepen, ontsloten en bruikbaar is. Daarnaast brengt de opschaling van bodemenergie nieuwe kennisvragen met zich mee. Welke kennisvragen zijn nu actueel? En hoe prioriteren we deze kennisvragen?

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.