Home  »  ENBOAgenda   »   Masterclass: De plek en de gemeenschap

Masterclass: De plek en de gemeenschap

Afgelopen jaar zijn drie masterclasses aangeboden over nieuwe financieringsconcepten voor meervoudige projecten. Deze masterclasses werden goed bezocht, brachten interessante nieuwe inzichten én leidden tot verschillende vervolginitiatieven in de praktijk van een aantal deelnemers. Samen leren over nieuwe concepten voor meervoudige financiering spreekt aan. Daarom organiseren Deltaprogramma Ruimtelijk Adaptatie, TNO, AT Osborne en UP Convenant Bodem en Ondergrond in 2017 vier nieuwe masterclasses die voortbouwen op dit thema en de eerder opgedane inzichten.

In deze (5e) masterclass staat de en de gemeenschap centraal. Een meervoudig project maakt gebruik van de kracht van de plek, en komt met meer gemak tot stand als de lokale gemeenschap inbrengt wat zij aan eigendom, kennis, geld en contacten hebben. Wij willen dit onderzoeken met o.m. de casus groene daken.

Locatie: nog niet bekend

Kijk hier voor meer informatie of aanmelden kunt terecht bij Irma Kerkhof, irma.kerkhof@rws.nl.