Home  »  ENBOAgenda   »   Masterclass ‘Water en bodem sturend in de gemeentelijke praktijk’

Masterclass ‘Water en bodem sturend in de gemeentelijke praktijk’

Op dinsdag 9 april 2024 organiseert het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) de masterclass ‘Water en Bodem Sturend in de gemeentelijke praktijk’ voor deelnemers vanuit de Gelderse gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen.

In deze masterclass leer je:

  • Hoe je inzicht krijgt in de hoofdkenmerken van het bodem- en watersysteem voor een gebied, en de kwetsbaarheden daarin.
  • Hoe je vanuit dit inzicht komt tot een toekomstvisie voor versterking van het bodem- en watersysteem, zodat het systeem beter opgewassen is tegen de verwachte effecten van klimaatverandering.
  • Hoe deze toekomstvisie kan worden gebruikt voor de ruimtelijke visie voor de lange termijn, maar ook voor projecten die nu al in voorbereiding zijn.
  • Hoe je deze toekomstvisie kunt laten doorwerken via het instrumentarium van de Omgevingswet.

In de masterclass ga je met andere deelnemers aan de slag met deze stappen voor een voorbeeldgebied in Gelderland.

Aan het eind van de masterclass bespreken we wat er nodig is om in de eigen praktijk de volgende stappen te zetten, en welke ondersteuning of regie hierbij nodig is.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.