Home  »  ENBOAgenda   »   Nationaal Deltacongres 2023

Nationaal Deltacongres 2023

Het Deltacongres is het jaarlijkse evenement voor iedereen die in Nederland betrokken is bij het nationaal Deltaprogramma en de maatregelen die we nemen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Tijdens het congres staan we onder meer stil bij de nieuwste inzichten over de zeespiegelstijging, de uitdagingen om extreem droog en nat weer op te vangen en bij de opgave om ook op de lange termijn voldoende zoetwater hebben voor ons drinkwater, de natuur, landbouw en de bedrijven.


Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.