Home  »  ENBOAgenda   »   Opbarstrisico’s en welvorming in stedelijk gebied

Opbarstrisico’s en welvorming in stedelijk gebied

De eerstvolgende bijeenkomst van de Werkgroep Stedelijk Grondwater zal plaatsvinden op donderdag 13 februari 2020, van 13:30 tot 16:30 uur en heeft als thema: opbarstrisico’s en welvorming in stedelijk gebied. De locatie is het kantoor van Fugro, Blaeulaan 60a, 3528 AD Utrecht.

Thema:
Deze bijeenkomst gaat om opbarstrisico’s en welvorming bij reguliere werkzaamheden in de openbare ruimte tot enkele meters onder maaiveld. Denk hierbij aan het graven van nieuwe watergangen en waterpartijen, rioleringswerkzaamheden, baggerwerkzaamheden, eventuele relaties met (hoge) rivierwaterstanden enzovoorts. Het gaat dus niet zozeer om opbarsting in diepe bouwputten. Verschillende partijen delen hun ervaringen en hoe je ermee om kunt gaan.

Het programma is als volgt:

Gemeente Gorinchem (Peter Beerlage of collega) en Fugro (Mark de Kwaadsteniet):
Hoe gaan de gemeente en het Waterschap om met het voorkomen van opbarsting en welvorming bij nieuw te ontwikkelen gebied in rivierenland? Als case komt aan bod de projectlocatie “Groote Haar” in Gorinchem, waar een bedrijventerrein wordt gerealiseerd. In de presentatie wordt toegelicht welke maatregelen mogelijk zijn en welke consequenties dit heeft voor de ruimtelijke inrichting.

Aveco de Bondt (Jeroen Helder):
Hij vertelt over opbarsten uit tussenzandlagen bij bemaling, met een case waarbij een ondergrondse tank werd ingegraven. Daarnaast gaat het over de opbarstrisico’s bij het ontwerp en de aanleg van watergangen in
het gebied van Schieland/Krimpenerwaard voor de groene boog (A13/A16).

Gemeente Rotterdam (Ella van der Hout en Mattijs Borst):
Zij presenteren enkele cases uit Rotterdam met opbarsten en welvorming. Daarin komen raakvlakken met archeologie en sloop aan bod. Ook wordt verteld over de maatregelen die zijn genomen. Verder is er aandacht voor de opbarstrisicokaart: wat is het en wat kun je ermee? Wanneer in het planproces moet je opbarstrisico’s  meenemen en hoe doe je dat?

Mocht u zich nog niet hebben aangemeld voor de bijeenkomst, dan kunt u dat kosteloos doen via werkgroepstedelijkgrondwater@gmail.com. U krijg geen bevestiging van uw aanmelding; uw e-mail is voldoende.

 

De Werkgroep Stedelijk Grondwater is een onafhankelijk forum voor uitwisseling van kennis op dat gebied. Voor meer informatie en de presentaties van eerdere bijeenkomsten bezoekt u de website www.werkgroepstedelijkgrondwater.nl