Home  »  ENBOAgenda   »   Overgangsrecht bodemsaneringen

Overgangsrecht bodemsaneringen

Op 14 december 2023 van 9:30 tot 11:00 uur organiseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een webinar voor overheden over het overgangsrecht van lopende bodemsaneringen. Dit webinar zou eerst plaatsvinden op 30 november, maar is vanwege omstandigheden verplaatst. De deelnemers zijn hierover reeds geïnformeerd.

De focus van het webinar is op artikel 3.1 van de Aanvullingswet bodem. Het hoofddoel van dit webinar is om bevoegde overheden te informeren over hoe het overgangsrecht uit artikel 3.1 van de Aanvullingswet bodem volgens IenW als medewetgever uitgelegd moet worden.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.