Home  »  ENBOAgenda   »   Platform Bodembeheer: Bodem in het landelijke gebied – een nieuw elan (nodig?)

Platform Bodembeheer: Bodem in het landelijke gebied – een nieuw elan (nodig?)

Op 8 oktober vindt de vierde en laatste regiobijeenkomst in deze reeks plaats. Deze digitale bijeenkomst gaat over de bodem in het landelijke gebied. Een actueel onderwerp, gezien de beweging naar kringlooplandbouw, waarbij de bodem als de basis wordt gezien. Het gaat deze middag echter ook over de relatie met andere opgaven (natuur, energie, klimaat) en vraagstukken zoals: wat is een gezonde bodem? Is de huidige impuls voldoende of is er nieuw elan nodig? 

Tijdens deze bijeenkomst wordt de kennis uit de projecten verbonden met de opgaven uit de regio en kunnen de deelnemers ervaringen uitwisselen.  

Kijk hier voor het programma en aanmelden.