Home  »  ENBOAgenda   »   Regiobijeenkomst Bodem, Water en Klimaat

Regiobijeenkomst Bodem, Water en Klimaat

Zowel op dit moment, als in de afgelopen jaren is er veel kennis ontwikkeld in de projecten van het kennisprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond. Deze projecten bestrijken heel Nederland en een breed scala aan maatschappelijke opgaven. Daarnaast zijn er ook allerlei netwerken in regio’s actief die aan deze opgaven werken. Het is tijd om de regio, de netwerken, de kennis en de opgaven met elkaar te verbinden. Tijdens 4 regiobijeenkomsten ligt de focus op 4 verschillende “kleuren” aan maatschappelijke opgaven, die we koppelen aan het bodemwatersysteem. Het doel van de bijeenkomsten is kennisdoorwerking en het uitwisselen van ervaringen. Specifieke cases uit de regio krijgen een prominente plaats in het programma.

De derde regiobijeenkomst op 13 februari 2020 gaat over bodem, water en klimaat. We zijn te gast bij de provincie Zeeland. 

Kijk hier meer informatie en aanmelden.