Home  »  ENBOAgenda   »   Regiobijeenkomst Stedelijk gebied: Kanteling, bodem/ondergrond als voorwaarde bij ontwerpen en ambities

Regiobijeenkomst Stedelijk gebied: Kanteling, bodem/ondergrond als voorwaarde bij ontwerpen en ambities

Deze projecten bestrijken heel Nederland en een breed scala aan maatschappelijke opgaven. Daarnaast zijn er ook allerlei netwerken in regio’s actief die aan deze opgaven werken. Het is tijd om de regio, de netwerken, de kennis en de opgaven met elkaar te verbinden.

Tijdens 4 regiobijeenkomsten ligt de focus op 4 verschillende “kleuren” aan maatschappelijke opgaven, die we koppelen aan het bodemwatersysteem. De tweede regiobijeenkomst in de reeks gaat over het stedelijk gebied

Op donderdag 3 oktober vindt de regiobijeenkomst “Kanteling, bodem/ondergrond als voorwaarde bij ontwerpen en ambities” plaats bij de Centrale bibliotheek van Rotterdam. Deze bijeenkomst is voorbereid i.s.m. een aantal steden: Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op de verschillende kennisprojecten waarin de stedelijke problematiek speelt, zoals de drukte in de ondergrond. Daarnaast komen een aantal cases uit de steden aan bod.

Kijk hier voor meer informatie, het programma en aanmelden.