Home  »  ENBOAgenda   »   Schuilingcongres: De aard van de bodem bepaalt het landschap

Schuilingcongres: De aard van de bodem bepaalt het landschap

Deze keer wordt het Schuilingcongres gehouden in het gebied van het Nationaal Park ‘De Alde Feanen’, nabij Earnewald. Het programma is opgesteld in nauwe samenwerking met It Fryske Gea, de beheerder van het genoemde Nationale Park. Thematisch richten we ons dit jaar op de toekomst van ons veen. Veengronden staan sterk in de publieke belangstelling en dan voornamelijk in negatieve zin. Veengronden dalen en veroorzaken daardoor schade aan gebouwen en infrastructuur. Daarnaast levert veenoxidatie een substantiële bijdrage aan de emissie van broeikasgassen.


Op het 4e Schuilingcongres worden de geschiedenis van de veengronden en de toekomstscenario’s voor deze gebieden door deskundige sprekers gepresenteerd. In het middagprogramma kunnen de deelnemers in het veld kennismaken met de verschillende problemen die spelen in het veenlandschap ‘De Alde Feanen’ en worden de resultaten van herstelmogelijkheden in ogenschouw genomen.


Klik hier voor het programma en aanmelden.