Home  »  ENBOAgenda   »   Seminar: Stopt Europa de verstedelijking?

Seminar: Stopt Europa de verstedelijking?

De puzzel van woningnood, stikstofwetgeving, landbouwtransitie, ruimte voor de energietransitie en voor klimaatadaptatie wordt binnenkort nóg complexer. Op Europees niveau is het doel gesteld om de verstedelijking naar nul terug te brengen in 2050. Het aantal hectares dat dan wordt bebouwd, mag niet groter zijn dan het stedelijk gebied dat teruggegeven wordt aan landbouw en natuur: No Net Landtake. Naar verwachting zal de Europese Commissie volgend jaar de juridische verplichting verder hebben uitgewerkt.

Kijk hier voor meer informatie over het seminar op 24 januari 2023 in Den Haag.