Home  »  ENBOAgenda   »   SIKB Debat ‘Samen bouwen aan een publiek-private kennisinfrastructuur’

SIKB Debat ‘Samen bouwen aan een publiek-private kennisinfrastructuur’

Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen spreken met elkaar over een toekomstige kennisinfrastructuur bodem en ondergrond. Dit aan de vooravond van de Omgevingswet, waarin de zorg voor de bodem en ondergrond een van de gedecentraliseerde taken wordt. Het voorgestelde model gaat uit van een zogenaamd ‘nationaal kenniscentrum’ dat zich richt op inhoudelijke kennis van alle aan ondergrond gerelateerde thema’s. Een andere ontwikkeling is de opzet van een programma van regionale kenniscentra door VNG. Samen zullen zij de verbinding op kennis moeten gaan maken.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.