Home  »  ENBOAgenda   »   Slotbijeenkomst Bodembeheer van de Toekomst: Klaar voor de start

Slotbijeenkomst Bodembeheer van de Toekomst: Klaar voor de start

Het is een initiatief van het ‘Gemeentelijk netwerk bodem en ondergrond WEB’ en wordt ondersteund door Rijkswaterstaat/Bodem+. Het programma is er op gericht gemeenten (en de omgevingsdiensten die in hun opdracht werken) te informeren en faciliteren bij het opnemen van regels over de kwaliteit van bodem, grondwater en ondergrond in hun omgevingsplannen. Dat doet ze vanuit drie brillen: het realiseren van maatschappelijke opgaven, een passende bodemkwaliteit en de filosofie van de Omgevingswet.

Kijk hier voor meer informatie.