Home  »  ENBOAgenda   »   Symposium Bodemkundig Informatiesysteem Nederland

Symposium Bodemkundig Informatiesysteem Nederland

Goede en recente bodeminformatie is belangrijk om water en bodem sturend te laten zijn in de inrichting van Nederland. Wij verzamelen en bewerken bodeminformatie in het Bodemkundig Informatiesysteem Nederland en ontsluiten deze informatie voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Tijdens dit symposium praten we u bij over de laatste ontwikkelingen.

We laten u zien hoe we de basiskaarten van het bodem-watersysteem actueel houden. Aardkundige waardevolle gebieden zijn belangrijk voor een inrichting van Nederland die past bij het water- en bodemsysteem. Daarover vertellen we u meer.

Wij maken ook nieuwe kaarten, zoals een kaart van organische stof in de bodem. We zullen op dit onderwerp ingaan, kijkend naar Nederland, maar ook regionaal en in de richting van Europa. We vertellen u over een nieuwe campagne voor de monitoring van bodemkoolstof en bodemkwaliteit in Nederland.

Deelname aan het symposium is gratis.  We zien u graag op 29 februari 2024 in Wageningen!

Kijk hier voor het programma en aanmelden.