Home  »  ENBOAgenda   »   Symposium Kaderrichtlijn Water Doelen 2027

Symposium Kaderrichtlijn Water Doelen 2027

De aanleiding

In 2027 moet de waterkwaliteit op orde zijn. Waterbeheerders werken hard aan het realiseren hiervan. Momenteel ligt de focus op het derde stroomgebiedsbeheerplanperiode (SGBP3), waarvoor uiterlijk in 2021 de plannen rond zijn. Op inhoudelijk en bestuurlijk vlak zijn er veel dilemma’s rondom het realiseren van deze Kaderrichtlijn Water Doelen, zoals:

  • Hoe vullen waterbeheerders en provincies het begrip ‘significante schade’ in?
  • Hoe gaan we om met afwenteling en in het specifiek belasting uit het buitenland?
  • Wat doen we als een maatregel niet nu haalbaar is, maar in de toekomst door functieverandering wel?

In het symposium, dat georganiseerd wordt door het ministerie van I&W, RWS, STOWA, IPO, UvW en KNW staan deze dilemma’s, maar vooral ook oplossingen centraal.

Samen schetsen we tijdens presentaties en workshops verschillende oplossingsgerichte scenario’s die de Brede bestuurlijke tafel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater (DAWZ) als input kan gebruiken. Het uitwisselen van ervaringen en onduidelijkheden de wereld uithelpen, horen er ook bij tijdens deze dag.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.