Home  »  ENBOAgenda   »   Symposium: Klimaatslim boeren op veen werkt!

Symposium: Klimaatslim boeren op veen werkt!

Op 13 maart a.s. wordt de oogst gedeeld van 5 jaar Klimaatslim Boeren op Veen. Een periode die heeft laten zien dat gezamenlijk pionieren en doorzetten werkt met de focus op realisatie van maatregelen voor bodemdaling/CO2reductie en versterken biodiversiteit en waterkwaliteit. Dat het kennis, inzichten en netwerken oplevert, prikkelt én stimuleert.

Dit symposium is bestemd voor iedereen die beroepsmatig betrokken is bij klimaat slimme maatregelen in de veenweiden; projectleiders/trekkers van agrarische collectieven, agrariërs, boerenadviseurs en – belangenbehartigers, betrokken beleidsmedewerkers van waterschappen, provincies en gemeenten, onderzoeksinstellingen e.a.

Dit symposium wordt georganiseerd door Klimaat slim boeren op veen. Aan het einde van de projectperiode is er een blik vooruit naar de toekomst.

Het symposium start met een inlooplunch om 12.00 uur. Het programma is van 13.00 tot 16.30 uur met aansluitend een borrel. Locatie: De Midlandhof (Middenweg 2 in Zegveld)

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.