Home  »  ENBOAgenda   »   Symposium Living On Soft Soils

Symposium Living On Soft Soils

Op deze dag dag delen we opgedane kennis en wisselen we ideeën uit over de oorzaken en gevolgen van bodemdaling,  met dit jaar een focus op stedelijk gebied. In het programma staan de volgende twee thema’s centraal:


  • Bodemdaling in ruimtelijke ordening
  • Schade door krimp en zwel

Met deze thema’s sluiten wij aan bij twee recente ontwikkelingen: bodem en water worden meer sturend in het ruimtelijk beleid (RO brief Minister De Jonge, mei 2022) en de steeds vaker voorkomende extreme droogte, zoals in 2018 en dit jaar. De dag bestaat uit inspirerende lezingen en casussen. Onze onderzoekers laten zien wat het NWA-project LOSS bijdraagt aan vragen rondom deze onderwerpen. In het programma komen verschillende aspecten van bodemdaling aan bod; meten en monitoren, voorspellen en verklaren, schade en governance en juridische kaders.


Kijk hier voor meer informatie.