Home  »  ENBOAgenda   »   Themamiddag Klimaat, bodem en ondergrond

Themamiddag Klimaat, bodem en ondergrond

Tijdens de themabijeenkomst ‘Klimaat Bodem en Ondergrond’ op donderdag 23 januari 2020 in Utrecht gaan we in op de uitdagingen die bij klimaatverandering komen kijken. We hebben een bijdrage van je gevraagd en hier een mooi programma voor samengesteld.


Zomers met langdurige droogte en hogere temperaturen, meer extreme neerslag, kortom klimaatverandering noopt ons tot het klimaatbestendig inrichten van onze leefomgeving. In het kader van klimaatverandering denken we ook aan grootschalige negatieve effecten voor de ondergrond zoals bodemdaling en verzilting van het grondwater. Beter en ander beheer van bodem en grondwater kan bijdragen aan klimaatadaptatie en oplossingen bieden voor het voorkomen van water over- en onderlast. Meer groen in de stad kan hitteoverlast in de steden voorkomen. Ook bij klimaatadaptatie zal een integrale aanpak centraal staan, maar dat bodem en grondwater hier een relevante rol in spelen wordt door iedereen erkend.

Wij geven graag het podium aan projecten die goed laten zien hoe bodem en ondergrond bij kunnen dragen aan het tegengaan van én het omgaan met klimaatverandering.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.