Home  »  ENBOAgenda   »   Themamiddag KOBO: Bodem sturend, kennis over bodem

Themamiddag KOBO: Bodem sturend, kennis over bodem

Bodem wordt steeds hipper. In het Coalitieakkoord staat dat ‘water en bodem sturend moeten zijn voor onze ruimtelijke ontwikkeling’. De EU-Bodemrichtlijn zet een gezonde bodem centraal en vraagt ons dit te implementeren. En kennisschakelpunten zijn in ontwikkeling om de benodigde kennis hiervoor te ontsluiten. Daarom verzorgt KOBO op dinsdag 7 februari 2023 in Deventer de themabijeenkomst ‘Bodem sturend, kennis over bodem’. 


Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.