Home  »  ENBOAgenda   »   Themamiddag Sanering bronzone Klokhuisplein e.o. Haarlem – 19 december 2017

Themamiddag Sanering bronzone Klokhuisplein e.o. Haarlem – 19 december 2017

Op de locatie bevindt zich in het grondwater een VOCl-verontreiniging (Tri, DCE en VC) afkomstig van een voormalige drukkerij. De bronzone van deze verontreiniging bevindt zich op een diepte van 8-14 m-mv en voedt een verontreinigingspluim met een lengte van ongeveer 450 meter. De in omvang toenemende grondwaterverontreiniging noodzaakt de gemeente Haarlem om in te grijpen. Als saneringsmaatregel is gekozen voor een in-situ sanering van de bronzone.

Kijk hier voor het programma en aanmelden.