Home  »  ENBOAgenda   »   Tweede editie van het Symposium ‘Aardwarmte in de RES’ – 5 juli 2019

Tweede editie van het Symposium ‘Aardwarmte in de RES’ – 5 juli 2019


Doelgroep
Vooral Provincies, gemeenten ( beleidsmedewerkers energie/bodem), waterschappen en omgevingsdiensten nodigen we uit zich in te schrijven. Mocht ook deze keer het aantal aanmeldingen zorgen voor vollopen van de toegangslijst, dan geven we graag (decentrale) overheden die vorige keer niet aanwezig konden zijn voorrang op de overige aangemelde belangstellenden.

Programma
Om de Regionale Energiestrategieën vorm te kunnen geven is het van belang te kunnen putten uit een gedegen kennis en expertise netwerk. Aardwarmte is een sector in ontwikkeling en het verkrijgen van de juiste informatie kan lastig zijn. Dit symposium biedt u de kans om een netwerk op te bouwen en uit te breiden met de belangrijkste overheidsinstanties en sectorpartijen die u kunnen helpen bij vragen die u hebt op het gebied van aardwarmte. Ook geven we inhoudelijk kennis door over actuele en algemene onderwerpen rondom aardwarmte, zoals aardwarmte binnen het warmtenet, de belangrijkste aspecten van een aardwarmte project, regelgeving, en veiligheid.

Het programma is in hoofdlijnen ongewijzigd ten opzichte van 22 maart met een enkele aanvulling/wijziging op basis van opgedane ervaringen. Het exacte programma publiceren we binnenkort. Heeft u al deelgenomen aan het eerdere symposium dan raden wij u aan deze 2e ronde over te slaan.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.