Home  »  ENBOAgenda   »   Vastgoed meets Bodem

Vastgoed meets Bodem

Herontwikkeling stimuleren: verbinding boven en onder het maaiveld.

Het Programma Afbouw Nazorg en BodemBreed Forum organiseren op 23 november in Utrecht gezamenlijk een bijeenkomst. De bijeenkomst wordt georganiseerd bij de Grote Werf in Utrecht.

De druk op de Nederlandse boven- en ondergrondse ruimte is groot. Beleid zoals Water & Bodem Sturend benadrukt het belang om beschikbare ruimte beter te benutten voor allerlei maatschappelijke opgaven zoals woningbouw, de energietransitie en klimaatadaptatie.

Hiervoor is wel een andere kijk op stedelijke ontwikkeling nodig, en betere samenwerking tussen specialisten op het gebied van ruimtelijk ordening en bodemspecialisten. Dat is nog lang niet altijd vanzelfsprekend. Gert-Joost Peek, lector aan de Hogeschool Rotterdam, zal ons vertellen over de laatste visies en ontwikkelingen op het gebied van gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement, en hoe inzichten daaruit kunnen worden ingezet voor herontwikkeling van verontreinigde (nazorg)locaties.

Ook zullen verschillende concrete praktijkvoorbeelden voorbij komen, waarbij herontwikkeling en aanpak van verontreinigde (nazorg)locaties hand in hand gaan.

Er is ruimte om je eigen vraagstuk of locatie in te brengen. Alle expertise is aanwezig voor een eerste analyse. Nu nog verbinding maken!

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.