Home  »  ENBOAgenda   »   Verdringingsreeks Grondwater, een juridische verkenning

Verdringingsreeks Grondwater, een juridische verkenning

Op 7 maart houdt STOWA houdt samen met RAO Rijn-West een webinar over de resultaten van een verkenning naar een verdringingsreeks grondwater als sturingsmiddel om het grondwatergebruik te beperken. Onderzoeker Peter de Putter licht de verkenning toe. Vervolgens gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over mogelijke vervolgvragen en vervolgstappen die er zijn.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.