Home  »  ENBOAgenda   »   VTH Netwerkbijeenkomst | Bodem in de Omgevingswet: werkproces en inrichting van het bodeminformatie- en zaaksysteem

VTH Netwerkbijeenkomst | Bodem in de Omgevingswet: werkproces en inrichting van het bodeminformatie- en zaaksysteem

In deze sessie focussen we op praktische kennis voor informatiebeheerders. Sanne Vogels (adviseur Bodem+ bij Rijkswaterstaat) gaat in op het beheer van bodeminformatie onder de huidige regelgeving en onder de Omgevingswet. Wat wordt de rol van het BIS- en het zaaksysteem onder de Omgevingswet? Ook de (toekomstige) rol van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) komt aan bod.

Remco Rinzema van de VNG legt vervolgens de link met de VTH Inregeltest van de VNG: op welke wijze kan het DSO je VTH-systeem en je bodeminformatiesysteem voeden? Remco vertelt zijn verhaal op basis van de ervaringen van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.