Home  »  ENBOAgenda   »   VVM Café: biodiversiteit en voedsel

VVM Café: biodiversiteit en voedsel

De relaties tussen voedsel en biodiversiteit zijn complex. In publicaties ligt de focus op landgebruik en andere effecten van de landbouw op het ‘milieu’. Als eindpunt in milieueffectstudies blijft biodiversiteit nog moeilijk te kwantificeren. De landbouw is echter ook in hoge mate afhankelijk van biodiversiteit. Niet voor niets is er een groeiende aandacht voor bijvoorbeeld ecosysteemdiensten en het belang van bestuivers voor de voedselvoorziening.

De snelle toename van de wereldbevolking stelt nog eens extra eisen aan onze voedselproductie in relatie tot biodiversiteitherstel. Denk aan het verminderen van de consumptie van dierlijke producten, het regionaal sluiten van kringlopen en het beter benutten van de bodem als natuurlijke hulpbron. In de daarmee samenhangende opgaven voor overheden en bedrijfsleven speelt de financiële sector een sleutelrol.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de VVM-sectie Biodiversiteit en de VVM-sectie Voedsel en Landbouw in het kader van de VVM-serie onder de titel “Ons Voedselsysteem, duurzaam en gezond”. De introductie vond plaats als VVM-Café op 19 april. Cees van Oijen, lid van beide VVM-secties, treedt op als avondvoorzitter.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.