Home  »  ENBOAgenda   »   Water Bodem Sturend voor thema ‘(autonome) bodemdaling’

Water Bodem Sturend voor thema ‘(autonome) bodemdaling’

In de Kabinetsbrief van 25 november 2022 is aangegeven dat water en bodem sturend worden in de ruimtelijke ontwikkeling. Zoals de structurerende keuzes: grondwaterstanden in laagveengebieden te verhogen tot 20 of 40 cm onder maaiveld en vermindering van onnodige bodemafdekking. De vraag is alleen: hoe dan? En meer specifiek voor gebieden met een slappe ondergrond. Wordt er in de ruimtelijke planvorming rekening gehouden met ‘(autonome) bodemdaling’ en in welke fase? Is het huidige gemeentelijke beleid t.a.v. ‘(autonome) bodemdaling’ toereikend? Over deze vragen organiseren Fugro en het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen een werksessie om kennis en ervaring te delen.

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan deze verkennende werksessie “Water Bodem Sturend (WBS) in relatie tot het thema (autonome)bodemdaling”. U kunt zich aanmelden via info@kbf.nl, of klik op de link in het groene blok. U kunt daarbij tevens kenbaar maken welke kennis of vragen u zou willen inbrengen. U mag deze uitnodiging ook doorsturen naar mogelijk andere geïnteresseerden in uw netwerk. Wij verwelkomen u graag op 10 oktober a.s. in Arti Legi, Gouda.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.