Home  »  ENBOAgenda   »   Water en bodem sturend: de rol van grondwater

Water en bodem sturend: de rol van grondwater

Het kabinet wil water en bodem sturend laten zijn bij beslissingen over de inrichting van ons land. Alle partijen moeten hiermee aan de slag. Maar welke rol heeft grondwater hierin?

We moeten meer rekening houden met extremen zoals droogte en grote hoeveelheden neerslag. De Nederlandse bodem moet weer een spons worden. We willen minder vergraven en zo bijvoorbeeld kwel en opbarsten tegengaan. En een grondwaterpassage kan gunstig zijn voor de oppervlaktewaterkwaliteit. Grondwater is een essentiële schakel hierin en daarom sturend bij de keuzes voor nieuwbouw of het stellen van beleidsregels bij waterschappen of gemeenten. In deze bijeenkomst willen we dit concreter maken. 

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.