Home  »  ENBOAgenda   »   Water en Bodem Sturend: plek van bodem in het maatschappelijk debat

Water en Bodem Sturend: plek van bodem in het maatschappelijk debat

Bodem neemt hierbij een centrale plaats in, waarbij we uiteindelijk moeten accepteren dat niet alles meer overal . Bij het beantwoorden van de ruimtelijke ordening vraagstukken vanuit een Water en Bodem Sturend perspectief is het belangrijk om de hele maatschappij mee te nemen: bewoners, landgebruikers, boeren en anderen. Maar hoe kunnen deze partijen het beste mee genomen worden in de ruimtelijke puzzel?

Het doel van deze bijeenkomst is om een open dialoog tot stand te brengen tussen verschillende belanghebbenden, zoals beleidsmakers, wetenschappers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en andere geïnteresseerden. We willen gezamenlijk inzicht krijgen in de uitdagingen en mogelijkheden met betrekking tot de bodem en het belang ervan voor de bredere maatschappij.

De bijeenkomst zal, na een welkomstwoord, zich eerst richten op de huidige situatie: wat is het probleem in relatie tot maatschappelijke gevoeligheid? Hoe wordt de brede maatschappij op dit moment betrokken? Daarna zal de gewenste situatie aan bod komen: hoe moeten we de maatschappij betrekken en welke problemen lost dit op? Aan het einde van de sessie worden de vervolgstappen geïdentificeerd: hoe pakken we dit op en wie moeten we hiervoor betrekken?

Datum + tijdstip: 20 juni 2023 12:30 – 17:30
Locatie: Johan Remkes Zaal, Provinciehuis Noord Holland (Dreef 3, 2012 HR Haarlem)

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.