Home  »  ENBOAgenda   »   Waterbodem NEN 5717 en NEN 5720

Waterbodem NEN 5717 en NEN 5720

Beide normen zijn belangrijke referentiedocumenten voor de uitvoering van waterbodemonderzoek binnen Nederland. Het doel van de revisie was het actualiseren van het (voor)onderzoek en uniformiteit in de verschillende werkwijzen te brengen. 


NEN 5717
NEN 5717 beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van het vooronderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem. De norm voor vooronderzoek van de waterbodem is op een aantal punten gewijzigd, ook zijn er een aantal verduidelijkingen toegevoegd.


NEN 5720
NEN 5720 beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van het milieu hygiënisch vooronderzoek. naar de kwaliteit van de bodem. Het doel van het vooronderzoek is het verkrijgen van inzicht in de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen ter plaatse van de onderzoek locatie.


Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.