Home  »  ENBOAgenda   »   Webinar ‘Toepassingen en prestaties van bodemenergie in de praktijk’

Webinar ‘Toepassingen en prestaties van bodemenergie in de praktijk’

In dit webinar draait het in belangrijke mate om de toepassingen. Een van die toepassingen is het omvangrijke bodemenergiesysteem in de wijk Paleiskwartier in’s-Hertogenbosch. Deze is inmiddels 20 jaar actief, maar optimalisatie is daar nog permanent mogelijk. Bob Bloemers geeft uitleg bij dit voorbeeld. Een van de andere sprekers gaat in op de wijze waarop een burgerinitiatief het plan opvat om een dorp zonder aardgas te realiseren. De derde deskundige legt uit, maar toont ook aan, hoe je met aquathermie een bodemenergiesysteem kunt ondersteunen.

Na elke presentatie is er volop ruimte voor vragen en opmerkingen. De sprekers zijn dan live aanwezig om hun reacties te geven. Het webinar begint om 13.00 uur en duurt tot 15.15 uur. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.