Home  »  ENBOAgenda   »   Webinar ‘Winnen wat van waarde is; over terugwinning van grondstoffen uit baggerspecie, maaisel en zuiveringsslib’

Webinar ‘Winnen wat van waarde is; over terugwinning van grondstoffen uit baggerspecie, maaisel en zuiveringsslib’

Baggerspecie, maaisel en zuiveringsslib. Deze drie afvalstoffen/grondstoffen hebben op het eerste gezicht niet veel met elkaar gemeen. De verschillen tussen de werkprocessen waarin ze vrijkomen zijn groot en ook juridisch gezien zijn het onvergelijkbare ‘producten’. Eén ding is echter zeker: baggerspecie, maaisel en zuiveringsslib bevatten waardevolle grondstoffen. Grondstoffen waar we wellicht veel slimmer en duurzamer gebruik van kunnen maken, zeker in aanloop naar een circulaire economie in 2050. Een mooie aanleiding om de raakvlakken tussen baggerspecie, maaisel en zuiveringsslib toch eens nader te onderzoeken.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.