Home  »  ENBOAgenda   »   Webinar Bodem in de Omgevingswet

Webinar Bodem in de Omgevingswet

Tijd: 10.00 – 11.30 uur.

In dit Webinar wordt in drie delen ingegaan op een aantal milieubelastende activiteiten in relatie tot bodem. ​

1.    Milieubelastende activiteiten graven en saneren
2.    Milieubelastende activiteit toepassen
3.    Grondwatersanering

Klik hier voor meer informatie een aanmelden.