Home  »  ENBOAgenda   »   Webinar Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

Webinar Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

Doel is om te onderzoeken wat de uitstoot precies is en in welke mate maatregelen kunnen bijdragen aan de reductie van broeikasgasemissie en daarmee aan de uitvoering van het klimaatakkoord. Wilt u weten wat er onderzocht wordt en hoe? Doe dan mee met deze online interactieve deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden die het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling organiseert in samenwerking met het NOBV. U krijgt dan een update over het onderzoeksprogramma en een blik in het veld bij verschillende meetlocaties. Ook gaan we in op de maatregelen die onderzocht worden, zoals natte teelten en onderwaterdrainage. De kennismakelaars van het NKB zijn er om vragen te beantwoorden over de laatste ontwikkelingen en inzichten ten aanzien van de maatregelen. Natuurlijk is er ook ruimte voor het stellen van vragen en om mee te denken over aan welke kennis nog behoefte is. Doet u ook mee?

Maandag 29 juni 2020
9:00 – 10:30 uur

U kunt zich hier aanmelden

  • Pui Mee Chan (STOWA/programmaleider NOBV en Deelexpeditietrekker) geeft vanuit de studio een toelichting op de achtergronden en programmalijnen van het NOBV;
  • Gilles Erkens (Deltares/trekker onderzoeksconsortium NOBV) is aanwezig om u meer te vertellen over de meetlocaties, methoden en maatregelen;
  • Chris van Naarden (Ministerie van LNV) geeft inzicht in de plek van het NOBV binnen het Klimaatakkoord;
  • NKB-kennismakelaars Erik Jansen (Onderwaterdrainage) en Roelof Westerhof (Natte teelten) zijn er om vragen te beantwoorden;
  • Via minivlogs krijgt u een blik in het veld bij verschillende onderzoekslocaties;
  • In dit interactieve webinar kunt u via de chat live vragen stellen of een reactie geven.


Mocht u maandag niet live kunnen deelnemen: wanneer u zich aanmeldt, ontvangt u na afloop automatisch de terugkijklink!