Home  »  ENBOAgenda   »   Webinar: duurzame toepassing van baggerspecie

Webinar: duurzame toepassing van baggerspecie

Volgens het Klimaatakkoord moet deze uitstoot in 2030 met 49% gedaald zijn t.o.v. 1990, en in 2050 zelfs met 95%. Zandwinnen en baggeren zorgen samen voor één van de grotere materiaalstromen die in dit kader worden beschouwd. Hoe pakken we deze processen zo efficiënt mogelijk aan, vanuit het perspectief van de levenscyclusanalyse en maatschappelijke kosten, en hoe zorgen we voor duurzame keuzes in de bagger- en zandwinsector? In een aantal korte presentaties nemen specialisten u mee in de bagger- en zandwinketen. 


Kijk hier voor meer informatie. Hier kunt u zich aanmelden voor deze sessie.