Home  »  ENBOAgenda   »   Werkconferentie Eigentijds Eigendom van Grond – 4 oktober 2017

Werkconferentie Eigentijds Eigendom van Grond – 4 oktober 2017

Belangrijke maatschappelijke thema’s zijn juist:
– uitbreiding van natuurgebieden;
– bevordering van kleine natuur- en landschapselementen;
– het starten van jonge boeren;
– goed en duurzaam grondgebruik voor het verbouwen van voedsel.

Daarnaast leeft in brede kring de vraag of de prijs van grond inmiddels niet hoger is dan het agrarisch opbrengend vermogen van de bodem.

Er zijn mogelijk ook andere effecten die hiermee in relatie staan zoals:
– uitputting van de bodem;
– minder waterbergend vermogen;
– achteruitgang van biodiversiteit en voedseldiversiteit;
– afnemende betrokkenheid van de samenleving en een teruglopende werkgelegenheid.

Welke effecten zijn er nog meer? Werkt ons systeem van private grondeigendom nog wel? Wat zijn de voor- en nadelen van dit systeem? Zijn er manieren om grondeigendom (publiek én privaat) anders te organiseren?

Wilt u meedenken over deze vragen en samen met genodigden, zoals grondeigenaren en -gebruikers, medewerkers van financiële instellingen, van ngo’s en overheden én experts, praten over mogelijke oplossingen? Op de Werkconferentie Eigentijds Eigendom van Grond hebben wij de ruimte om hierover in gesprek te gaan met elkaar.

Het programma op hoofdlijnen
De werkconferentie begint met interactief theater waarmee het thema wordt neergezet. Aansluitend zijn er zes werksessies waaraan u naar eigen keuze kunt deelnemen. In het middagdeel, na de lunch, spreken Professor Dr. Bas van Bavel van de leerstoel “Transitions of Economy and Society” van de Universiteit Utrecht en Hanny van Geel, Europees coördinator La via Campesina.

Aanmelden en meer informatie
Graag ontvangen wij uw aanmelding vóór 22 september. Na aanmelding rekenen wij op uw deelname. Als u iemand wilt meenemen naar deze werkconferentie dan graag deze gast ook zelf laten aanmelden. Een week voor aanvang ontvangt u de laatste informatie over deze dag.

Actuele informatie over het programma, werksessies en de sprekers vindt u op deze pagina.