Home  »  ENBONieuws   »   Bouw mee aan de vraaggestuurde bodeminformatie van de toekomst – Bijeenkomst Platform Bodembeheer op 15 november 2017

Bouw mee aan de vraaggestuurde bodeminformatie van de toekomst – Bijeenkomst Platform Bodembeheer op 15 november 2017

Aan de andere kant komt de Omgevingswet op ons af, waarin bodemdata van groot belang zijn om wet en bijbehorende instrumenten goed vorm te geven. Welke data en informatie zijn hiervoor nodig? En hoe vertalen we die naar tools en instrumenten die de gebruiksdoelen goed dienen? En hoe zit het met andere initiatieven waarin bodemdata en -informatie een belangrijke rol spelen? Die onderwerpen staan centraal in deze interactieve Platform Bodembijeenkomst voor bodemprofessionals van overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten.

Onderliggende data
‘Een van de spannende dingen in de Omgevingswet is dat er een Digitaal Stelsel Omgevingswet moet komen, met daaronder allerlei informatiehuizen. Ook een informatiehuis Bodem en Ondergrond. De grootste ambitie is dat iedereen met ’één klik op de kaart‘ inhoudelijke informatie krijgt over het omgevingsbeleid. Daarvoor zijn veel onderliggende – veelal lokale – data nodig vanuit bodem en ondergrond.’

Kosten en baten
‘Met de deelnemers zullen we uitgebreid ingaan op de vraag: wat komt er op u af en wat betekent dit voor uw eigen praktijk? Gemeenten hebben bijvoorbeeld hun eigen databases. Kunnen zij data en informatie uit deze databases zomaar in de Basisregistratie Ondergrond zetten? Wegen de kosten op tegen de baten, is het haalbaar? Over deze onderwerpen willen we met de deelnemers discussiëren, om samen richting te kunnen geven aan de vraaggestuurde bodeminformatie van de toekomst.’

Stand van zaken
‘Uiteraard laten we ook zien wat er op dit moment al gaande is, zoals de acties rond de BRO, DSO en de meerwaarde van ondergronddata bij bepaalde vraagstukken. Bij al deze initiatieven zie je een duidelijke rode draad: vraaggestuurd wordt veel belangrijker. Want uiteindelijk is opslaan van data en informatie niet het doel, maar het middel om informatievragen in te vullen. ‘

Wilt u ook deelnemen aan deze zeer actuele bijeenkomst over bodeminformatiebeheer? Klik dan hier om u aan te melden. 

Datum: woensdag 15 november, start om 13:00 (12:30 inloop). 
Locatie: Stadskantoor van Gemeente Eindhoven.