Home  »  ENBONieuws

‘…verantwoorde keuzes maken…’

Ooit had hij groene ambities en wilde boswachter worden. Na zijn studie Cultuurtechniek aan Hogeschool Larenstein kwam hij via Heidemij en Service Centrum Grond uiteindelijk in 2005 bij Bodem+ terecht. Inmiddels is zijn deeltijdpensioen ingegaan. Komend jaar is hij nog één dag per de week voor Bodem+ actief om zijn kennis en ervaring over te […]

Schakeldag Omgevingswet

De Schakeldag op 27 juni in ’s Hertogenbosch is hét evenement voor medewerkers van de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven om bij te blijven op hun kennisgebieden in het fysieke domein. De Omgevingswet staat op de Schakeldag centraal. Tijdens deze dag krijgt u de laatste inzichten en kennis om zelf aan de slag te gaan. […]

De balans moet terug

‘De draagkracht van het natuurlijk systeem zou leidend moeten zijn voor ruimtelijke opgaven en de benutting van het bodem en watersysteem. Die balans is nu zoek. Hoe breng je die balans terug?’ Piet Otte geeft, bij zijn afscheid bij het RIVM, die vraag, en alvast een paar mogelijke antwoorden, graag mee aan zijn opvolger en […]

Ecosysteemdiensten als basis voor ruimtelijke ontwikkelingen

De natuur levert de mensen veel: voedsel, hout, gezuiverd drinkwater, de bestuiving van gewassen – het zijn zogenoemde ecosysteemdiensten. Bij het RIVM wordt binnen het programma Biodiversiteit en Natuurlijk Kapitaal onderzocht hoe deze diensten uitgangspunt kunnen zijn voor de ruimtelijke inrichting. Projectleider Niels Schoffelen licht toe, bijgestaan door teamleden Marcelle Lock, Mart Verwijmeren, Ido Toxopeus […]

‘Empathie voor gebied cruciaal voor welslagen landschappelijke ingrepen’

‘Participatie is een belangrijk onderdeel in het proces rond landschappelijke ingrepen’, vertelt Lisanne Treskes. Sinds een jaar, na haar studie, werkt ze op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) als Beleidsmedewerker Rivieren. ‘Empathie voor het gebied is daarbij essentieel’. Lisanne Treskes – eigen foto Overstromingen in Passau Lisanne Treskes (25) was er al vroeg […]

Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy is laboratorium voor boringen

In het Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy worden nieuwe technieken voor aardwarmteprojecten op ware schaal uitgeprobeerd. Door innovaties te testen wil het centrum bijdragen aan de ambitie om in 2050 met aardwarmte in een kwart van de warmtebehoefte in Nederland te voorzien, vertelt programmamanager Frank van Bergen (TNO). Frank van Bergen – eigen foto Overgenomen […]

Paleogeografische kaarten tonen ons landschap gedurende duizenden jaren

Paleogeografische kaarten laten zien hoe ons landschap in de vele duizenden voorbije jaren is veranderd. ‘Het zijn vierdimensionale puzzels’, vertelt onderzoeker Peter Vos van TNO. Het is het zichtbaar maken van het landschap uit het verleden (mapping the unseen). Het inzicht in het paleo-landschap is van grote waarde voor geologen zelf, en voor ondermeer archeologen […]

‘Staan voor de kwaliteit van het secundaire doel: bodem en archeologie’

‘Bodembeheer, bodembescherming, archeologie – dat zijn altijd secundaire doelen. Het gebouw dat er bovenop staat, of het nut dat de bodem dient, is het primaire doel. Meer dan nog in het verleden zal SIKB de taak hebben die secundaire doelen te borgen’, verwacht René Zijlstra, namens GSN bestuurslid van SIKB. René Zijlstra – foto Henk […]

… dé netwerkorganisatie voor jonge bodemprofessionals…

Met het idee dat hij ooit een bijdrage wilde leveren aan een mooiere samenleving ging hij Bestuurskunde studeren aan de Saxion Hogeschool in Enschede. Tijdens zijn traineeship bij het Nationaal Bodemtraineeship kwam hij bij de provincie Gelderland en het Gelders Ondergrond Overleg terecht. Inmiddels is hij juridisch bestuurlijk beleidsmedewerker Bodem bij de gemeente Hengelo én […]

Herijking regelgeving voor een meer vitale bodem

De uit 2008 daterende bodemregelgeving is toe aan een herijking. ‘De wereld is veranderd, er zijn veel nieuwe uitdagingen en opgaven bijgekomen’, licht projectleider Rosalinde Geerdink toe. In de eerste fase van het project Herijking Bodemregelgeving wordt getracht een aantal acute knelpunten uit de uitvoeringspraktijk op te lossen, zoals bij de toepassing secundaire bouwstoffen en […]