Klimaatadaptatie en vitale bodem

Klimaatadaptatie en vitale bodem  Een logische combinatie in onbebouwd én bebouwd gebied  22 april van 10.30 – 12.00 uur   De tweede online bijeenkomst van het Platform Bodembeheer in 2021 gaat over klimaatadaptatie en vitale bodem. Aan de hand van twee praktijksituaties, één in het landelijke gebied en één in het stedelijke gebied, bespreken we […]

Digitale regiobijeenkomst platform bodembeheer – 5 maart 2021

Stikstof in relatie tot bodem en landgebruik 5 maart 2021 van 10.00 – 11.30 uur Graag nodigen we u uit voor een online bijeenkomst over de stikstofproblematiek in relatie tot bodem en landgebruik op 5 maart 2021 van 10.00 tot 11.30 uur.  Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Initiatief Bewust Bodemgebruik in samenwerking met het […]

Digitale regiobijeenkomst platform bodembeheer Bodem in het landelijke gebied – een nieuw elan – 8 oktober 2020 – u kunt zich niet meer aanmelden!

Bodem in het landelijke gebied – een nieuw elan (nodig?) Wegens grote belangstelling kunt u zich niet meer aanmelden! 8 oktober 13:00 – 15:00 Zowel op dit moment, als in de afgelopen jaren is er veel kennis ontwikkeld in de projecten van het kennisprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond. Deze projecten bestrijken heel Nederland […]

Platform Toezicht Bodem

Op donderdag 14 november 2019 bent u van harte welkom bij het BOVAG-huis in Bunnik voor een bijeenkomst van het Platform Toezicht Bodem.

Regiobijeenkomst Stedelijk gebied: Kanteling, bodem/ondergrond als voorwaarde bij ontwerpen en ambities, 3 oktober 2019

Op donderdag 3 oktober organiseert het Platform Bodembeheer de bijeenkomst “Kanteling, bodem/ondergrond als voorwaarde bij ontwerpen en ambities in de stad”. De bijeenkomst gaat in op het stedelijk gebied, haar (ondergrondse) drukte en de noodzaak om fundamenteel anders met de stadsbodem om te gaan. Het Platform Bodembeheer organiseert deze bijeenkomst in samenwerking met het Uitvoeringsprogramma […]