Demodag LIFE CO2SAND

Om boeren, landinrichters, landbeheerders en andere geïnteresseerden kennis te laten maken met het ‘klei in zand’-principe, organiseren we op onze 5 demovelden regelmatig demo-dagen. We laten dan zien hoe het ‘klei in zand’-principe werkt, zodat boeren de techniek kunnen gebruiken op hun eigen terrein. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

Internationale Conferentie (Micro-Nano) Plastics in Soil

Een van de grootste milieuproblemen in bodem- en waterbeheer is de aanwezigheid van plastic. Deltares en het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseren in het kader daarvan een internationale conferentie op 13 en 14 maart 2024, in Utrecht. De conferentie is bedoeld voor wetenschappers en beleidsmakers. Kijk hier voor meer informatie een aanmelden.

Anne Mollema namens Unie van Waterschappen bestuurslid SIKB

Anne Mollema is namens de Unie van Waterschappen toegetreden tot het bestuur van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). Mollema (1958) is in zijn dagelijks werk heemraad bij het Waterschap Hollandse Delta. De aandachtsvelden in zijn portefeuille daar – de Waterketen, Duurzaamheid, PFAS en Digitale transformatie – zijn ook zaken die belangrijk zijn voor SIKB. […]

Klimaatadaptatie en vitale bodem

Klimaatadaptatie en vitale bodem  Een logische combinatie in onbebouwd én bebouwd gebied  22 april van 10.30 – 12.00 uur   De tweede online bijeenkomst van het Platform Bodembeheer in 2021 gaat over klimaatadaptatie en vitale bodem. Aan de hand van twee praktijksituaties, één in het landelijke gebied en één in het stedelijke gebied, bespreken we […]

Digitale regiobijeenkomst platform bodembeheer – 5 maart 2021

Stikstof in relatie tot bodem en landgebruik 5 maart 2021 van 10.00 – 11.30 uur Graag nodigen we u uit voor een online bijeenkomst over de stikstofproblematiek in relatie tot bodem en landgebruik op 5 maart 2021 van 10.00 tot 11.30 uur.  Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Initiatief Bewust Bodemgebruik in samenwerking met het […]

Digitale regiobijeenkomst platform bodembeheer Bodem in het landelijke gebied – een nieuw elan – 8 oktober 2020 – u kunt zich niet meer aanmelden!

Bodem in het landelijke gebied – een nieuw elan (nodig?) Wegens grote belangstelling kunt u zich niet meer aanmelden! 8 oktober 13:00 – 15:00 Zowel op dit moment, als in de afgelopen jaren is er veel kennis ontwikkeld in de projecten van het kennisprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond. Deze projecten bestrijken heel Nederland […]

Platform Toezicht Bodem

Op donderdag 14 november 2019 bent u van harte welkom bij het BOVAG-huis in Bunnik voor een bijeenkomst van het Platform Toezicht Bodem.

Regiobijeenkomst Stedelijk gebied: Kanteling, bodem/ondergrond als voorwaarde bij ontwerpen en ambities, 3 oktober 2019

Op donderdag 3 oktober organiseert het Platform Bodembeheer de bijeenkomst “Kanteling, bodem/ondergrond als voorwaarde bij ontwerpen en ambities in de stad”. De bijeenkomst gaat in op het stedelijk gebied, haar (ondergrondse) drukte en de noodzaak om fundamenteel anders met de stadsbodem om te gaan. Het Platform Bodembeheer organiseert deze bijeenkomst in samenwerking met het Uitvoeringsprogramma […]