Home  »  Niet gecategoriseerd   »   Klimaatadaptatie en vitale bodem

Klimaatadaptatie en vitale bodem


Klimaatadaptatie en vitale bodem 

Een logische combinatie in onbebouwd én bebouwd gebied 


22 april van 10.30 – 12.00 uur

 

De tweede online bijeenkomst van het Platform Bodembeheer in 2021 gaat over klimaatadaptatie en vitale bodem.


Aan de hand van twee praktijksituaties, één in het landelijke gebied en één in het stedelijke gebied, bespreken we de kracht van een sterke bodem. Hoe kom je tot een sterke bodem? 


U kunt zich hier aanmelden.