Home  »  ENBONieuws   »   ‘De Waterschapsverkiezingen hebben de kiezer tot winnaar gemaakt’

‘De Waterschapsverkiezingen hebben de kiezer tot winnaar gemaakt’

Jeroen Haan is lid van het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Rijnland. Dit meer dan 750 jaar oude waterschap staat voor nieuwe uitdagingen. ‘De klimaatcalamiteiten zoals die zich vorig jaar hebben voorgedaan, lange tijd van droogte en dan opeens heel veel regen, hebben grote impact binnen onze complexe gebied’, vertelt Jeroen. ‘De actualiteit van de klimaatveranderingen is van enorme betekenis voor de bewoners en voor ons werk. Het maakt ook dat ons werk zichtbaarder wordt, wat ongetwijfeld heeft bijgedragen aan die toegenomen belangstelling voor de verkiezingen’.


Geen media-event
Dat de uitslagen van die verkiezingen niet de landelijke publiciteit hebben gehaald á la de uitslagen voor de Provinciale Statenverkiezingen, wijt Jeroen aan verschillende factoren. ‘Allereerst een praktisch probleem. Anders dan de uitslagen voor de Provinciale Staten kwamen die van ons niet dezelfde woensdagavond binnen, maar pas de volgende donderdag. Een media-avond zat er dus niet in, en de uitslagen van donderdag zouden pas vrijdag de media halen, en dan is het alweer oud nieuws. Daarnaast speelde mee dat er zich geen spectaculaire wijzigingen hebben voorgedaan, zoals de opkomst van Forum voor Democratie’.

Aardverschuivingen bleven uit
Landelijk gezien heeft Water Natuurlijk in totaal de meeste zetels gekregen; 85 verdeeld over 21 waterschappen. Van de landelijke partijen is de VVD de grootste partij geworden met in totaal 70 zetels, drie meer dan in 2015. Een derde stijger is 50Plus die van 23 naar 32 zetels klom. Het CDA verloor naar verhouding het meest en ging terug van 76 naar 60 zetels.

Jeroen Haan is uitgesproken verheugd over de grotere opkomst voor de Waterschapsverkiezing. ‘De kiezer heeft zijn stem laten horen wat bewijst dat deze zich nauwer betrokken voelt bij de werkzaamheden van de Waterschappen. Dat biedt extra kansen en ondersteuning aan onze inzet om de inwoners directer bij ons beleid te betrekken. Om hen meer, en eerder mee te laten denken en te laten meespreken in de belangenafwegingen, die wij voortdurend moeten maken. De keuzes waarvoor wij staan, bijvoorbeeld waar wel, en waar niet bouwactiviteiten toe te staan’.

Continu in gesprek zijn
Jeroen Haan ziet de verkiezingen niet als een eenmalig moment. ‘De betrokkenheid willen we vasthouden en verder vergroten. En niet eens zozeer vanuit de gedachte “de Waterschapsverkiezing voor 2023 is al begonnen”, maar in de vorm van een permanent gesprek met de inwoners, de gemeentelijke bestuurders, de omgevingsdiensten en de bedrijven. Alleen samen kunnen we een goed, gedegen en breed gedragen antwoord vinden voor de toekomstige opgaven.’