Home  »  ENBONieuws   »   ‘Mensen die van hun vak houden’

‘Mensen die van hun vak houden’


Henri Schouten: ‘…gemeenschappelijke taal, begrip en waardering…’ – foto Marianne Driessen

BodemBreed Forum is opgericht om kennis en ervaring te delen op het terrein van de bodem en de ondergrond. Henri Schouten: ‘Van oudsher heeft er altijd een sterke gerichtheid gelegen op de “oude” bodemverontreiniging. Daar zat en zit veel kennis en expertise. Die kennis staat echter onder druk. Enerzijds door de leegloop en vergrijzing van de vakspecialisten, anderzijds door de decentralisatie. Taken bij de overheid worden gedecentraliseerd en daarmee dreigt kennis te versnipperen. Onze inzet is om de kennis over bodem en ondergrond te delen en te integreren binnen de maatschappelijke opgaves van deze tijd zoals klimaatadaptatie, energietransitie en circulariteit.’

Kennisdeling, themabijeenkomsten en themagroepen
‘Kennisdelen en ervaringen uitwisselen doen we onder andere door het organiseren van themabijeenkomsten en themagroepen voor al onze leden. De themabijeenkomsten zijn ook toegankelijk voor niet-leden. Op deze manier werken we mee aan de inrichting van een professionele kennisinfrastructuur op het terrein van bodem en ondergrond,’ aldus Henri. ‘Onze themagroepen spitsen zich toe op onderwerpen als afbouw van IBC-locaties, duurzaam bodemgebruik, grondwater, ZZS, innovatieve technieken en de uitvoeringspraktijk van bodemsanering. Vaak wordt gezegd dat tussen droom en daad wetten en praktische bezwaren in de weg staan. De afstemming tussen beleid en praktijk is voor ons een belangrijk punt. Met name de ontwikkelde schijf van vijf als benadering voor de mogelijkheden voor afbouw van IBC-locaties is een succesvol voorbeeld van hoe praktijk en beleid elkaar vinden.’

Volwassen en veelzijdig
BodemBreed Forum is inmiddels een volwassen organisatie die met haar activiteiten een steeds breder publiek weet te trekken. ‘Ons ledenbestand is veelzijdig en divers: alle professionals in het werkveld van de bodem en de ondergrond zijn welkom op ons platform, van medewerkers van overheid en bedrijven tot en met zzp-ers.’

Brug tussen markt en overheid
‘Op deze manier kunnen wij een schakel vormen tussen markt en overheid. Het ontwikkelen van een meenschappelijke taal en begrip en waardering voor elkaars werk hoort daarbij. We willen een brug slaan tussen het overheidsbelang en het marktbelang binnen de kennisinfrastructuur in Nederland voor bodem en ondergrond. Ik ben ervan overtuigd dat we met onze themabijeenkomsten en themagroepen daar een bijdrage aan leveren. Ik zie dat bijvoorbeeld bij de bijeenkomsten die we hebben georganiseerd over de impact van de Omgevingswet bij bodem- en grondwaterverontreiniging. Dat zijn drukbezochte bijeenkomsten, fysiek en in video, waar overheden, adviseurs en aannemers aanwezig zijn.’

Missie geslaagd!
‘Soms lijkt het erop dat markt en overheid verschillende partijen zijn. In de praktijk blijkt dat achter die partijen gewoon mensen schuilgaan. Mensen zoals jij en ik. Met een gemeenschappelijke passie: hun betrokkenheid bij de bodem en ondergrond! Als we er een bijdrage aan kunnen leveren om de clichés en de kloof tussen de verschillende “partijen” op te heffen is onze missie geslaagd!

BodemBreed Forum
https://www.bodembreedforum.nl/
Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=hpUSV4MypuY