Home  »  ENBONieuws   »   ‘Omgevingsdienst kan meer zijn dan alleen uitvoerend orgaan’

‘Omgevingsdienst kan meer zijn dan alleen uitvoerend orgaan’


Arjen Bosma – eigen foto

Breed spectrum
Na zich eerst enkele jaren met vergunningen Wbb en Wabo bezig te hebben gehouden bij de Omgevingsdienst Noord Holland Noord, is Arjen Bosma sinds 2018 adviseur bodem bij deze organisatie en houdt zich met een breed spectrum aan bodemgerelateerde zaken bezig. ‘Dat varieert van vragen van gemeenten inzake een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten, of het toetsen van een bodemonderzoeksrapport, tot het beoordelen van een bestemmingsplan’, vertelt hij. Hij heeft ook regelmatig te maken met het aanbesteden van vervolgonderzoeken wanneer daartoe reden is. ‘Een onderzoek in een plangebied kan soms heel interessante vondsten opleveren. Oude dammetjes, maar ook niet bekende stortplaatsen, of een asbestverontreiniging. Dan geef ik opdracht tot een nader onderzoek, om op basis daarvan de betreffende gemeente goed te kunnen adviseren’. De bodem en ondergrond had al in zijn studie zijn interesse. Eerst Aarde en Economie aan de Vrije Universiteit, daarna planologie in Groningen. ‘Mede door die achtergrond vind ik het interessant zo’n nader onderzoek van dichtbij te volgen. Ook natuurlijk om de resultaten daarvan uiteindelijk goed door het gemeentelijk apparaat te begeleiden’.

Warme overdracht van taken
Arjen Bosma is ook nauw betrokken bij de warme overdracht van provinciale naar gemeentelijke taken, in het kader van de Omgevingswet. ‘Het jaar uitstel van het inwerkingtreden schept gelukkig ruimte om alles goed af te ronden’, vertelt hij. ‘Zo zijn we bezig ruim 20.000 locaties binnen het Bodem Informatiesysteem te screenen op de toekomstige taken en verantwoordelijkheden. Wat gaat naar gemeenten, wat blijft bij de provincie, wat wordt onderdeel van de bruidsschat etc. Voorkomen moet worden dat daarover na 1 januari 2022 onduidelijkheden bestaan’.

Dankzij die screening, waarbij alle mogelijke archieven zijn samengevoegd, verwacht Arjen Bosma dat de noodzaak tot integrale samenwerking sterker gaat worden. ‘Ik hoop dat binnen elke gemeente er werkgroepen gevormd gaan worden met een breed scala aan vakdisciplines om de Omgevingsplannen te op te stellen. Die plannen gaan het kader vormen voor zo’n beetje alles.’

In dit verlengde, vult hij aan, is hij ook bezig alle bodemkwaliteitskaarten Omgevingswetproof te maken. ‘Dan gaat het bijvoorbeeld om de functieklassen zodanig te ordenen dat straks wijzigingen makkelijk kunnen worden doorgevoerd’. Een gevarieerd palet aan taken dus, waarbij hij vanaf begin dit jaar ook de gemeente Alkmaar in zijn portefeuille heeft gekregen. Deze gemeente draagt de bodembeschermingsbevoegdheden over aan de omgevingsdienst. ‘En dat maakt mijn werk nog meer interessant, want nu komen ook onderwerpen als archeologie en stedelijke ontwikkelingen langs.’