Home  »  ENBONieuws   »   ‘Spin in het web tussen kennis en het netwerk’

‘Spin in het web tussen kennis en het netwerk’


Paul de Wilde: ‘Kennis én kennissen: belangrijke meerwaarde Bodem+’ – eigen foto

Na zijn opleiding in het Hoger Laboratorium Onderwijs startte hij zijn loopbaan als Chemisch analist bij het RIVM. Daar werkte hij ruim tien jaar waarna hij de overstap maakte naar een commercieel adviesbureau. Dat gaf hem inzicht in de wereld van zowel beleid als de uitvoeringspraktijk. Toen Henk van Zoelen van het Service Centrum Grond (SCG) hem belde en een nieuwe baan aanbood, maakt hij een volgende overstap. Het SCG ging later op ging in Bodem+. Aanvankelijk was Bodem+ onderdeel van het Agentschap NL, later RVO en momenteel ressorteert het onder Rijkswaterstaat bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Bodem+: Kennis en kennissen
Als adviseur Bodem+ heeft Paul de Wilde het allemaal zien gebeuren en van nabij meegemaakt. ‘De ontwikkeling zit vooral in de verbreding van onze organisatie,’ vertelt Paul. ‘Wat begon als sectorale organisatie die zich vooral met bodemverontreiniging bezighield zijn we uitgegroeid tot een organisatie die de bodem als integraal onderdeel van de leefomgeving benadert. We streven naar een duurzaam gebruik van het bodem- en grondwatersysteem.  Dat betekent dat ook zaken als bijvoorbeeld bodemenergie, bodemdaling, of klimaatadaptie nadrukkelijk tot ons werkveld behoren. Iedereen met vragen over bodemgerelateerde zaken kan bij ons terecht. Onze helpdesk is het hart van onze organisatie. Bodem+ beschikt over een schat aan kennis en informatie én over een groot netwerk in de bodemwereld. Wij vormen daarbij de schakel tussen beleidsvorming door het ministerie en de uitvoeringspraktijk van decentrale overheden. Dat maakt ons speciaal en heeft een belangrijke meerwaarde.’

Speerpunt: Omgevingswet
‘Een van de huidige speerpunten in ons werk is de ondersteuning van provincies, waterschappen en gemeenten in het kader van de nieuwe Omgevingswet. Daarbij gaat het om een giga-operatie waarbij zo’n 26 wetten worden geïntegreerd tot één nieuwe Omgevingswet. Het bodembeleid is daar een belangrijk onderdeel van. De impact van de nieuwe wet op de fysieke leefomgeving is enorm. Veel bodemtaken worden gedecentraliseerd waardoor provincies, waterschappen en gemeenten er de nodige taken bij krijgen. Bodem+ zal hen de komende jaren ondersteunen om de bijdrage van bodem en ondergrond aan de maatschappelijke opgaven in bijvoorbeeld omgevingsvisie en omgevingsplannen vorm en inhoud te geven. Naast de “traditionele” bodemverontreiniging zullen ook andere onderwerpen als bodemenergie, bodemdaling en klimaatadaptie daarin tot uitdrukking moeten komen. We zijn onder meer bezig met te inventariseren welke ondersteuning onze doelgroepen nodig denken te hebben. We zullen in elk geval meer dan ooit de regio in gaan om onze doelgroepen te ondersteunen met de benodigde kennis en informatie en waar nodig bij te springen bij concrete vragen en activiteiten.’

De bodem onder ons bestaan
‘Bodem onder ons bestaan. Dat inzicht zal nog verder verankerd worden in beleid. Bodem+ speelt daar een belangrijke rol in. We hebben het druk en dat zal ook in de toekomst zo blijven. Zeker in het kader van de nieuwe Omgevingswet en de implementatie daarvan.’